top of page
Document with Pen

FINANŠU UZSKAITES UN JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Par Mums

PAR MUMS

“Borovkovs & Grandane Legal Tax Audit” ir uzņēmums, kuru pārstāv augsti kvalificēti speciālisti ar lielu pieredzi uzņēmumu finanšu uzskaites un juridisko pakalpojumu nozarēs, kā arī ar padziļinātām uzņēmējdarbības un nodokļu regulējošo likumu zināšanām un pieredzi reālajā uzņēmējdarbībā. Mēs uzturam augstus kvalitātes un ētikas standartus un lepojamies ar savu prasmi risināt komplicētus biznesa jautājumus, kuri aptver dažādas jurisdikcijas. 

Pakalpojumi

PAKALPOJUMI

Uzņēmums “Borovkovs & Grandane Legal Tax Audit” konsultē  gan privātpersonas, gan personas, sniedzot palīdzību inovatīvu, ekonomiski un komerciāli pamatotu risinājumu atrašanā. Kompānija palīdz īstenot vissarežģītākos projektus, sasniegt vislabākos rezultātus, nodrošinot saviem klientiem sekojošu pakalpojumu klāstu

Juridiskie

 

• Korporatīvajās, administratīvajās, banku, nodokļu un komerctiesībās

• Strīdu risināšanā un pārstāvībā sadarbībā ar klientiem, valsts un pašvaldību iestādēs, un tiesās

• Profesionālais atbalsts uzņēmumu apvienošanās un iegādē, ikdienas komercdarbības organizēšanā, uzņēmumu izveidē vai likvidācijā, reorganizācijā

Nodokļu konsultācijas

 

•Uzņēmumu ienākuma nodoklis

• Pastāvīgās pārstāvniecības

• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

• Pievienotās vērtības nodoklis

• Nodokļu piemērošana darījumos ar nerezidentiem (ieturējuma nodokļi, nodokļu piemērošanas fiziskajām personām-nerezidentiem)

• Mikrouzņēmuma nodoklis

Uzņēmumu reģistrācija

 

• Reģistrācijas pakalpojumi Latvijā

• Reģistrācijas pakalpojumi Eiropā

Revīzijas un audita

 

• Revīzijas un audita pakalpojumi

• Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude

• Uzņēmumu reorganizācijas pārbaude

• Uzņēmuma likvidācijas pārskatu pārbaude

Grāmatvedības

 

• Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar LR likumdošanas aktu prasībām

• Nodokļu grāmatvedība, nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm

• Pārstāvēšana VID un citās valsts institūcijās

• PVN deklarāciju sagatavošana un iesniegšana

• Gada pārskatu sastādīšana

• Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai u.c.

• Ikgadējās nodokļu deklarācijas

• Pārskatu un atskaišu sagatavošana dalībniekiem vai akcionāriem

Kontakti

SAZINIES AR MUMS

Paldies!

Glass Buildings

Mēs zinām, cik svarīgi ir rīkoties ātri un cik svarīgs ir profesionāls ieskats, konsultācijas un atbalsts. Mūsu pieredze liecina par to, ka ļoti bieži tieši sīkumiem ir liela nozīme, tāpēc ir īpaši svarīgi rūpīgi izvērtēt apstākļus un izanalizēt līdzīga rakstura jautājumus, sniedzot profesionālas konsultācijas un atbalstu. Mēs ne tikai atrisināsim jūsu aktuālos juridiskos un finanšu jautājumus, konsultējot vai pārstāvot jūsu intereses, bet arī sniegsim ieteikumus un risinājumus, palīdzot izvairīties no līdzīgām problēmām  vai sarežģījumiem nākotnē.
 

Back to Top
    bottom of page